Vietnamese Speakers

Below are the 2018 Speakers. Stay tuned for the 2019 Speakers to be announced late August.

Bishop Thanh Thai Nguyễn

Bishop Nguyen was ordained as Auxiliary Bishop of the Diocese of Orange on December 19, 2017.

The second oldest of 11 children, Bishop Nguyen was born in Nha Trang, Vietnam and educated in Catholic schools. In 1979, after suffering religious persecution under the communist government, Bishop Nguyen and 26 members of his extended family fled the country in a small boat. The family was engulfed by a tropical storm and spent 18 days at sea, several with no food or water. The family prayed the Rosary each morning and evening. All 26 of them, through the Grace of God, arrived safely in the Philippines. After 10 months in a refugee camp, the family left Manila in June 1980 for their new life in Beaumont, Texas. Bishop Nguyen continued his vocational calling in the U.S., earning a Bachelor’s of Arts degree from Merrimack College, where he graduated Cum Laude. He took his first vows with the La Salette Order in 1987 and graduated from the Weston Jesuit School of Theology in May 1990. He was ordained on May 11, 1991.

Bishop Nguyen was later incardinated into the Diocese of St. Augustine, FL. where he served until his appointment as Auxiliary Bishop of Orange.  Bishop Nguyen is well known for his love of music and skill in playing the guitar. He is an avid tennis player.


Vietnamese Keynote Session TBP
The role of family in new evangelization / Vai trò của gia đình trong tân Phúc Âm hóa

Family plays an important role in the growth of our Christian faith but its values have been undermined by our secular society, causing so many problems in the life of many Christians.  Presenter will share some concrete ways to help building up a Christian family in light of the Gospel and concrete advices of Pope Francis.

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong đời sống đức tin Kitô giáo, nhưng giá trị gia đình đang bị giảm sút rất nhiều, gây ra bao nhiêu xáo trộn trong đời sống của nhiều Kitô hữu.  Bài chia sẻ gợi ra vài hướng đi giúp tạo dựng một mái nhà thiêng liêng theo chương trình Phúc âm hóa và những lời khuyên cụ thể của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 

Fr. Hy Nguyễn

Linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy là thành viên của tu hội Xuân Bích tỉnh Hoa Kỳ. Theo học chương trình cử nhân triết tại đại học San Diego, cao học thần học tại đại chủng viện St. Patrick’s, San Francisco, cha Nguyễn Khắc Hy tốt nghiệp tiến sĩ Thần Học Tín Lý tại Đại Học Giáo hoàng Gregorian, Roma. Sau nhiều năm dạy học tại St. Mary’s Seminary & Unviersity ở Baltimore, và trường thần học Oblate School of Theology ở San Antonio, cha hiện là phó giám đốc đại chủng viện thần học quốc gia Theological College ở Washington DC, và giáo sư thần học tại đại học Catholic University of America, Washington DC.

Fr. Hy K. Nguyen is priest of the society of St. Sulpice, the US Province. He studied at St. Patrick’s Seminary in San Francisco where he earned Master of Arts in theology and Master of Divinity. He then received his Doctorate in doctrinal theology at Gregorian University, Rome. After teaching at St. Mary’s Seminary and University, Baltimore and the Oblate School of Theology in San Antonio, Texas, he is now serving as vice-rector of national seminary Theological College of the Catholic University of America, and teaching theology at the Catholic Univeristy of America, Washington DC.

Session 7-27
Giáo Hội dưới triều đại ĐGH Phanxicô: Canh Tân và Đột Phá

ĐGH Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ Latin, và đường lối lãnh đạo của Ngài có rất nhiều điểm khác với các vị tiền nhiệm. Ngài được thế giới ngưỡng mộ về gương sống thanh bần và bênh vực người nghèo, nhưng cũng gặp nhiều chống đối vì những canh tân và đột phá trong giảng dạy. Là Kitô hữu, chúng ta nên hiểu rõ những gì Ngài đang làm, và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thánh hóa Giáo Hội qua sự lãnh đạo của Ngài.

Session 8-27
Giáo Lý và Giới Trẻ Ngày Nay

Giáo Hội đặc biệt quan tâm đến đức tin giới trẻ ngày nay. Chiều hướng bỏ đức tin ngày càng nhiều, nhưng có phải vì các em không khát khao đời sống thiêng liêng? Hay các em tìm thỏa mãn những khát khao này cách sai lạc? Là cha mẹ và những giảng viên dạy giáo lý, chúng ta làm thế nào để giảng Tin Mừng Chúa Giêsu cho các em cách hiệu quả? Và Lời Chúa sẽ làm các em “không còn khát nữa.” (Jn 4:14)