Vietnamese Schedule

Expand Time Schedule below for More Sessions Info.

Vietnamese Keynote 10:45 AM -11:45 AM

Vietnamese Keynote
Bishop Thanh Thai Nguyễn

The role of family in new evangelization

Family plays an important role in the growth of our Christian faith but its values have been undermined by our secular society, causing so many problems in the life of many Christians.  Presenter will share some concrete ways to help building up a Christian family in light of the Gospel and concrete advices of Pope Francis.

 Vai trò của gia đình trong tân Phúc Âm hóa

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong đời sống đức tin Kitô giáo, nhưng giá trị gia đình đang bị giảm sút rất nhiều, gây ra bao nhiêu xáo trộn trong đời sống của nhiều Kitô hữu.  Bài chia sẻ gợi ra vài hướng đi giúp tạo dựng một mái nhà thiêng liêng theo chương trình Phúc âm hóa và những lời khuyên cụ thể của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

 

Session 700 1:00 PM -2:00 PM

Session 7-27
Bishop Thanh Thai Nguyễn

Giáo Hội dưới triều đại ĐGH Phanxicô: Canh Tân và Đột Phá

ĐGH Phanxicô là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ Latin, và đường lối lãnh đạo của Ngài có rất nhiều điểm khác với các vị tiền nhiệm. Ngài được thế giới ngưỡng mộ về gương sống thanh bần và bênh vực người nghèo, nhưng cũng gặp nhiều chống đối vì những canh tân và đột phá trong giảng dạy. Là Kitô hữu, chúng ta nên hiểu rõ những gì Ngài đang làm, và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thánh hóa Giáo Hội qua sự lãnh đạo của Ngài.

– The Ecclesiology of Pope Francis: Renewal and More

Session 800 3:00 PM – 4:00 PM

Session 8-27
Fr. Hy Nguyen

Giáo Lý và Giới Trẻ Ngày Nay

Giáo Hội đặc biệt quan tâm đến đức tin giới trẻ ngày nay. Chiều hướng bỏ đức tin ngày càng nhiều, nhưng có phải vì các em không khát khao đời sống thiêng liêng? Hay các em tìm thỏa mãn những khát khao này cách sai lạc? Là cha mẹ và những giảng viên dạy giáo lý, chúng ta làm thế nào để giảng Tin Mừng Chúa Giêsu cho các em cách hiệu quả? Và Lời Chúa sẽ làm các em “không còn khát nữa.” (Jn 4:14)

-The Church and The Youth Today